Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Các dịch vụ về kế toán mà chúng tôi đang cung cấp rất đa dạng, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp mà các dịch vụ Amvlaw cung cấp có thể bao gồm như sau:
- Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp.

- Rà soát, phân tích, cải tổ bộ máy kế toán - tài chính đã có sẵn.

- Rà soát, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Hướng dẫn lập chứng từ kế toán.

- Hướng dẫn và thực hiện ghi chép sổ kế toán, hạch toán kế toán.

- Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo hợp nhất.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán.
  Mọi chi tiết xin liên hệ: hotline: 094.737.6461 hoặc 0934414838

Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua website:http://www.thanhlapdoanhnghiepvn.net/ hoặc Hotline: 09.77.999.078  - 0934414838
Các dịch vu liên quan:
Thành lập công ty
Thành lập công ty TNHH
Thành lập công ty cổ phần
Thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn

a. Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
- Tư vấn tái cấu trúc Tài chính doanh nghiệp.
- Tư vấn cổ phần hoá, tư nhân hoá; các thủ tục liên quan đến phát hành và niêm yết chứng khoán.
- Tư vấn sắp xếp nguồn vốn.
- Tư vấn xác định giá tài sản, định giá doanh nghiệp.
- Tư vấn thẩm tra tài chính và thẩm tra hoạt động doanh nghiệp.
- Tư vấn sát nhập, mua bán doanh nghiệp.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Tư vấn quản trị rủi ro

- Đánh giá hiện trạng rủi ro của doanh nghiệp.
- Kiểm toán nội bộ.
- Rà soát, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Tư vấn đầu tư
- Nghiên cứu đầu tư và đánh giá môi trường đầu tư.
- Nghiên cứu thị trường và đánh giá về ngành nghề kinh doanh.
- Lập dự án đầu tư khả thi.
- Tư vấn về ưu đãi đầu tư.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d. Tư vấn thành lập doanh nghiệp
- Lựa chọn loại hình doanh nghiệp trên cơ sở xem xét những ưu, nhược điểm của từng loại hình đối với ngành nghề, quy mô và các mục tiêu của Doanh nghiệp.
- Thủ tục, hồ sơ, các bước thực hiện để thành lập và đưa Doanh nghiệp vào hoạt động.
- Các ưu đãi về thuế, đầu tư có thể áp dụng cho Doanh nghiệp.
- Hoạch định các cơ hội tiết kiệm thuế trước khi thành lập và những công việc cần thực hiện.
- Thực hiện đăng ký kinh doanh, khắc dấu, đăng ký thuế theo ủy quyền của Doanh nghiệp.
  Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua website:http://www.thanhlapdoanhnghiepvn.net/ hoặc Hotline: 09.77.999.078  - 0934414838
Các dịch vu liên quan:
Thành lập công ty
Thành lập công ty TNHH
Thành lập công ty cổ phần
Thành lập doanh nghiệp
0934414838 hoặc 0947376461

Dịch vụ về thuế

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các cơ quan thuế cũng như cam kết cung cấp các dịch vụ mang lại lợi ích tối ưu cho doanh nghiệp, VDAC hiện đang cung cấp những dịch vụ liên quan đến thuế, bao gồm:
- Xem xét các khoản thuế hiện tại trong mối liên hệ với thực tiễn kinh doanh, ngành nghề kinh doanh và các mục tiêu trong kinh doanh của doanh nghiệp.

- Xem xét sự ảnh hưởng đến thuế của các kế hoạch phát triển kinh doanh, các dự án kinh doanh của doanh nghiệp.

- Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp nhằm giảm thiểu các chi phí về thuế phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp. Hướng dẫn và trợ giúp doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp đó.

- Tư vấn các ưu đãi và miễn giảm về thuế áp dụng cho doanh nghiệp.

- Tư vấn một cấu trúc về tài chính hợp lý để có lợi về thuế.

- Tư vấn hệ thống tiền lương tối ưu để tiết kiệm thuế cho doanh nghiệp và có lợi cho người lao động.

- Tư vấn những điều chỉnh phù hợp về thu nhập, chi phí để có lợi về thuế.

- Tư vấn xử lý các nghiệp vụ đặc biệt để có lợi về thuế.

- Tư vấn các chiến lược đầu tư và kinh doanh để giảm thiểu thuế.

- Tư vấn các dự báo thay đổi của chính sách thuế ...

Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua website:http://www.thanhlapdoanhnghiepvn.net/ hoặc Hotline: 09.77.999.078  - 0934414838
Các dịch vu liên quan:
Thành lập công ty
Thành lập công ty TNHH
Thành lập công ty cổ phần
Thành lập doanh nghiệp

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Những loại thuế phải nộp khi đăng ký kinh doanh

Những loại thuế phải nộp khi đăng ký kinh doanhTùy vào từng loại hình doanh nghiệp nhưng nói chung khi một doanh nghiệp tiến hành đăng ký kinh doanh và được cấp phép, cấp mã số thuế thì doanh nghiệp đó thường phải nộp những loại thuế theo quy định sau:
1. Thuế môn bài: mỗi năm nộp 1 lần tuỳ theo mức vốn điều lệ, đối với năm đầu tiên còn tuỳ thuộc vào thời điểm thành lập, nếu thành lập sau thời điểm 30/06 chỉ phải nộp 1/2 mức thuế theo biểu thuế.
2. Thuế giá trị gia tăng: Kê khai báo cáo và nộp thuế giá trị gia tăng trước ngày 20 của tháng tiếp theo.
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Kê khai và nộp theo từng quý, cuối năm nộp quyết toán thuế TNDN năm.
4. Thuế thu nhập cá nhân: Chủ doanh nghiệp và nhân viên phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
5. Thuế xuất nhập khẩu: Nếu doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu.
6. Thuế sử dụng đất: Nếu doanh nghiệp có sử dụng hoặc kinh doanh nhà đất.

Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua website:http://www.thanhlapdoanhnghiepvn.net/ hoặc Hotline: 09.77.999.078  - 0934414838
Các dịch vu liên quan:
Thành lập công ty
Thành lập công ty TNHH
Thành lập công ty cổ phần
Thành lập doanh nghiệp

Mức thuế môn bài tuỳ thuộc vốn điều lệ

Mức thuế môn bài tuỳ thuộc vốn điều lệ

Thuế môn bài là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế.  Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả các chi nhánh, cửa hàng, nhà máy, phân xưởng…. trực thuộc đơn vị chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.
Theo thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ tài chính quy định về mức thuế môn bài phải nộp đối với các tổ chức kinh tế căn cứ vào mức vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:
Bậc  thuế môn bài
Vốn đăng ký
Mức thuế môn bài phải nộp(đồng)/năm
Bậc 1
Trên 10
3.000.000
Bậc 2
Từ 5 đến 10 tỷ
2.000.000
Bậc 3
Từ 2 đến 5 tỷ
1.500.000
Bậc 4
Dưới 2 tỷ
1.000.000
Đối với chi nhánh,địa điểm kinh doanh…nộp thuế môn bài 1 năm là 1.000.000 đồng.
Đối với đơn vị thành lập mới căn cứ vào giấy phép kinh doanh, nếu ngày thành lập sau 30/06 của năm thì trong năm đầu tiên chỉ nộp số thuế môn bài bằng 1/2 só với biểu trên. Các năm tiếp theo nộp đúng theo biểu trên.

Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua website:http://www.thanhlapdoanhnghiepvn.net/ hoặc Hotline: 09.77.999.078  - 0934414838
Các dịch vu liên quan:
Thành lập công ty
Thành lập công ty TNHH
Thành lập công ty cổ phần
Thành lập doanh nghiệp

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Qui định chung về khai thuế

Qui định chung về khai thuế

Trong hồ sơ khai thuế phải ghi đầy đủ các thông tin định danh của doanh nghiệp, phù hợp với thông tin khai trong hồ sơ đăng ký thuế và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của cơ quan thuế. Doanh nghiệp phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế. Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc doanh nghiệp đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn qui định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.
Hồ sơ khai thuế bao gồm Tờ khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để doanh nghiệp khai thuế, tính thuế với cơ quan thuế.
Hồ sơ khai thuế phải sử dụng đúng mẫu tờ khai thuế và các mẫu phụ lục kèm theo tờ khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, không được thay đổi khuôn dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế. Đối với một số loại giấy tờ trong hồ sơ thuế mà Bộ Tài chính không ban hành mẫu thì thực hiện theo qui định của pháp luật có liên quan.

Số tiền ghi trên Tờ khai thuế làm tròn số đến đơn vị là đồng Việt . Số liệu ghi trên Tờ khai phải chính xác, rõ ràng, không được tẩy xóa. Đối với các chỉ tiêu số liệu phát sinh trong kỳ khai thuế là số âm thì để trong ngoặc đơn, không phát sinh số liệu thì bỏ trống không ghi. Các chỉ tiêu bắt buộc có phụ lục thì phải lập phụ lục kèm theo Tờ khai. Người đại diện theo pháp luật, người có thẩm quyền của doanh nghiệp phải ký trực tiếp và đóng dấu vào cuối Tờ khai.
Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua website:http://www.thanhlapdoanhnghiepvn.net/ hoặc Hotline: 09.77.999.078  - 0934414838
Các dịch vu liên quan:
Thành lập công ty
Thành lập công ty TNHH
Thành lập công ty cổ phần
Thành lập doanh nghiệp